Mercedes Nha Trang khuyến mãi lớn dịp cuối năm, kể từ ngày 26/12-31/12/2016 Quý Khách hàng mua xe Mercedes C Class tại Nha Trang sẽ được khuyến mãi cực lớn.
Theo đó:
Khuyến mãi cho Mercedes C200 tại Nha Trang
 • Tiền mặt 79.000.000 VNĐ + Quà tặng theo xe
 • Tiền mặt 49.000.000 VNĐ + Tặng 1 năm bảo hiểm ( 23.000.000 VNĐ) + Phủ Nano (9.000.000) + Quà tặng theo xe
Khuyến mãi cho Mercedes C250 Exclusive tại Nha Trang
 • Tiền mặt 60.000.000 VNĐ + Quà tặng theo xe
 • Tiền mặt 39.000.000 VNĐ + Tặng 1 năm bảo hiểm ( 23.000.000 VNĐ) + Phủ Nano (9.000.000) + Quà tặng theo xe
Khuyến mãi cho Mercedes C300 AMG tại Nha Trang
 • Tiền mặt 65.000.000 VNĐ + Quà tặng theo xe
 • Tiền mặt 45.000.000 VNĐ + Tặng 1 năm bảo hiểm ( 23.000.000 VNĐ) + Phủ Nano (9.000.000) + Quà tặng theo xe

 

Khuyến mãi cho Mercedes GLA45 AMG tại Nha Trang
 • Tiền mặt 80.000.000 VNĐ + Quà tặng theo xe
 • Tiền mặt 50.000.000 VNĐ + Tặng 1 năm bảo hiểm ( 23.000.000 VNĐ) + Phủ Nano (9.000.000) + Quà tặng theo xe
Khuyến mãi cho Mercedes GLE400 Exclusive tại Nha Trang
 • Tiền mặt 30.000.000 VNĐ + Quà tặng theo xe
 • Tiền mặt 10.000.000 VNĐ + Tặng 1 năm bảo hiểm ( 23.000.000 VNĐ) + Phủ Nano (9.000.000) + Quà tặng theo xe
Khuyến mãi cho Mercedes E300 AMG tại Nha Trang
 • Tiền mặt 10.000.000 VNĐ + Quà tặng theo xe
 • Tiền mặt 5.000.000 VNĐ + Phủ Nano (9.000.000) + Quà tặng theo xe
Khuyến mãi cho Mercedes CLA200 tại Nha Trang
 • Tiền mặt 30.000.000 VNĐ + Quà tặng theo xe
 • Tiền mặt 10.000.000 VNĐ + Tặng 1 năm bảo hiểm ( 23.000.000 VNĐ) + Phủ Nano (9.000.000) + Quà tặng theo xe
Khuyến mãi cho Mercedes GLS400  tại Nha Trang
 • Tiền mặt 30.000.000 VNĐ + Quà tặng theo xe
 • Tiền mặt 10.000.000 VNĐ + Tặng 1 năm bảo hiểm ( 23.000.000 VNĐ) + Phủ Nano (9.000.000) + Quà tặng theo xe

 

BÌNH LUẬN